Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskuksen vuotta 2022 väritti koronaepidemia ja sen vaikutuksen asteittainen väistyminen, uuteen strategiaan siirtyminen sekä uusiin toimitiloihin muuttaminen. Työturvallisuuskeskus muutti uusiin toimitiloihin Kalasatamaan kesällä 2022.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin, kiitos joustavan henkilöstömme
ja vahvan toimialaverkostomme.

Hyvää palautetta koulutuksista

Koulutustoiminnan laajuus- ja tasoluvut kertovat paljon: Työturvallisuuskeskus järjesti yhteensä 298 koulutustilaisuutta, joista kaikille avoimia oli 134 ja tilauskoulutuksia 164 kappaletta. Koulutuksemme taso arvioidaan erittäin korkeaksi: NPS-luku oli yli 75. Tasoa 70 pidetään yleisesti erittäin hyvänä.

Lisäksi järjestimme 57 hanketapahtumaa, joihin osallistui yhteensä yli
3 000 henkilöä.

Työturvallisuuskortin suoritetti 148 000 henkilöä ja Työhyvinvointikortin 2 700 henkilöä. Molemmissa korttijärjestelmissä toteutettiin mittavat sisällön ja järjestelmän uudistukset

Arvostus korkealla tasolla ja sidosryhmätuki vahvistui

Kaikkia toimialoja koskevia strategisia teemoja olivat psykososiaalinen
kuormitus, sisäilma ja Turvallisuuskumppani-konsepti (oppilaitosyhteistyö).

Vuoden 2022 toiminnassa korostui voimakkaasti digitaalisen viestinnän uudistuminen. Työturvallisuuskeskuksen kaikille avoimille verkkopalveluille toteutettiin
sekä sisällöllinen että tekninen kokonaisuudistus. Verkkopalveluiden sisältöstrategiaa arvioitiin käyttäjäkyselyin ja erilaisissa työpajoissa.

Kesäkuussa julkistettiin uusi ttk.fi-palvelu, syyskuussa tyohyvinvointikortti.fi ja lokakuussa tyoturvallisuuskortti.fi. Uudet sivustot noudattavat nyt myös saavutettavuusvaatimuksia ja toimivat hyvin erilaisilla päätelaitteilla.

Olemme T-Median luottamus- ja mainetutkimuksen perusteella edelleen korkealle arvostettu organisaatio: olimme sijalla 13 yleishyödyllisten toimijoiden joukossa. Jo aikaisemmin korkealla tasolla ollut sidosryhmätuki nousi hieman.

Työsuojeluhenkilörekisterissä oli vuoden lopussa yli 61 000 työsuojelutehtävää.

Telma-lehti ilmestyi painettuna neljä kertaa ja sen levikki on noin 60 000.

Hankkeissa tuotettiin monipuolista materiaalia

Monipuolinen toimialaverkostomme tuotti hankkeissa ajankohtaista materiaalia työpaikkojen tueksi.

Videoita ja animaatioita valmistui yhteensä 20. Youtube-videoita katsottiin yli 200 000 kertaa.

Työpaikan työturvallisuustoimintaa, osaamista ja kehitystä tukevat digitaaliset toteutukset lisääntyivät vuoden 2022 aikana. Digi- tai printtioppaiden uudistamisen sijaan tuotettiin aiempaa enemmän alakohtaisia verkkosisältöjä.

Digitaalista asiakasneuvontaa konseptoitiin monella tasolla. Erityisesti panostettiin pienille työpaikoille suunnattuihin neuvontapalveluihin sekä chatbottiin ja livechattiin. Hankkeiden vaikuttavuuteen panostettiin tehostamalla loppukäyttäjien roolia hankkeiden kaikissa vaiheissa.