Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työelämän päihdeasiantuntijat -ryhmän tehtävät ja kokoonpano

Työelämän päihdeasiantuntijat -ryhmässä on edustajat työmarkkinakeskusjärjestöistä ja
A-Klinikkasäätiöltä, Ehyt ry:stä ja Valtion työmarkkinalaitoksesta.

Työnantajien edustajat
Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Minna Salli, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Toimihenkilöiden edustajat
Heli Kannisto, STTK
Jyrki Lausvaara, Akava

Työntekijöiden edustajat
Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Asiantuntijatahot
Jukka Koskelo, A-Klinikkasäätiö
Päivi Lanttola, Valtion työmarkkinalaitos
Marika Vartiainen, Ehyt ry

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija

Kaija Ojanperä

Ota yhteyttä