Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Yhteinen työpaikka, yhteisten vaarojen työpaikka ja vuokratyö

Monet yritykset sekä tilaavat että tuottavat palveluja alihankinta- ja vuokratyönä. Verkostoituminen ja yhteistyö toimialoilla ja toimialojen kesken yleistyy. Teollisuuden yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot tilaavat palveluita yksityisten palvelualojen toimialalta. Tyypillisiä alihankintapalveluita ovat esimerkiksi siivous- ja kiinteistöalan, vartioinnin, talous- ja tietohallinnon palvelut.

Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet

Työpaikan työturvallisuuden ja työterveydenkehittämisessä on tärkeää, että työntekijät osallistuvat siihen aktiivisesti. Oikea asenne turvalliseen työskentelyyn on ammattitaidon perustekijä. Työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt – työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, asiamiehet ja toimikuntien jäsenet – osallistuvat asiantuntijoina työpaikkansa työturvallisuusasioiden käsittelyyn.

Työsuojeluviranomaisena toimivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, joiden tehtävänä on valvoa alueellisesti työturvallisuutta ja työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista.