Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet työsuojelussa toteutuvat yksilökohtaisesti ja myös edustajien kautta työsuojelun yhteistoimintamenettelyssä. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä ja ilmoittaa esimiehelle havaitsemistaan vaaratilanteista.

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle. Työstä pidättäytyminen perustuu työturvallisuuslakiin. Pidättäytyminen tulee kyseeseen vain, jos vaaraa ei voida muilla välittömillä toimenpiteillä välttää.

Töntekijällä on oikeus tehdä ehdotuksia työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden parantamiseksi ja oikeus saada tekemistään ilmoituksista ja ehdotuksista työnantajalta palaute.

Yksilön työsuojeluvastuu