Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmia ehkäistään siten, että tapaturman vaaraa aiheuttavat tekijät tunnistetaan ja poistetaan kokonaan tai, jos poistaminen ei ole mahdollista, vaarat vähennetään mahdollisimman pieniksi. Tapaturmavaaroja tunnistettaessa pitää huomioida myös työn tekemiseen liittyvät erityistilanteet, kuten normaalista poikkeavat olosuhteet.

Fysikaaliset tekijät

Työpaikoilla ilmenevien fysikaalisten tekijöiden kuten lämpöolot, melu ja tärinä sekä kemiallisten ja biologisten riskitekijöiden tunnistamista, kartoitusta ja torjuntaa kutsutaan työhygieniaksi.

Kemialliset ja biologiset tekijät

Työpaikoilla ilmenevien fysikaalisten tekijöiden kuten lämpöolot, melu ja tärinä sekä kemiallisten ja biologisten riskitekijöiden tunnistamista, kartoitusta ja torjuntaa kutsutaan työhygieniaksi.

Koneet, laitteet ja työvälineet

Koneiden turvallisuutta koskevissa säädöksissä vastuu turvallisuudesta kohdistuu koneiden suunnittelijoihin, valmistajiin, myyjiin sekä koneita hankkiviin ja käyttäviin työnantajiin.

Turvallinen työskentely

Turvallisuuden edistäminen työpaikalla on järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan työvälineet, työympäristö, työmenetelmät, organisaation toiminta ja työtavat.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Epäasiallista kohtelua ei tule hyväksyä missään muodossa. Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun estäminen on koko työyhteisön – työnantajan ja työntekijöiden – yhteinen asia. Oikeudenmukainen johtaminen, päätöksenteon läpinäkyvyys ja ammatillinen työkäyttäytyminen ovat epäasiallisen kohtelun ehkäisyn perusta.