Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työpaikan riskinarviointia tehtäessä, tulee huomioita kiinnittää myös siihen, miten päihteet saattavat lisätä tiettyjä riskejä ja vaaratilanteita työpaikalla ja työtehtävissä. Kuljetus-, hoito- ja teollisuuden aloilla on itsestään selvää, että päihtyneenä työssä toimiminen on eittämättä turvallisuuskysymys niin työntekijälle itselleen kuin muillekin yhteisön ja yhteiskunnan jäsenille. Jokaisessa työssä päihteiden käytöstä on haittaa työlle. Arviointi- ja päätöksentekokyky heikkenee, impulsiivisuus lisääntyy ja päihtyneenä saattaa tehdä asioita, joita muutoin ei tekisi. Työntekijän velvollisuus on saapua työhön päihteettömänä niin itsensä kuin muidenkin terveyden ja turvallisuuden vuoksi. Työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että päihteidenkäyttöön työpaikalla puututaan ja siihen reagoidaan. Mikäli työntekijä tulee työhön päihtyneenä, on työnantajan tehtävä puuttua tähän.