Gå till innehållet
Framsida
Sök Sök

Den bästa ​ arbetssäkerheten genom samarbete

Arbetarskyddscentralen erbjuder information, utbildning och verktyg för utveckling och upprätthållande av säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Vad betyder arbetarskydd?

Det betyder att de fysiska, psykiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen är i ordning.

Mer om arbetarskydd

Arbetarskyddssamarbete

En säker och hälsosam arbetsplats byggs upp genom arbetarskyddssamarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt genom chefsarbete.

Arbetarskyddet i praktiken

Vilka utbildningar kan jag avlägga själv?

Våra praktiknära utbildningar bygger på starkt kunnande inom arbetarskydd och på mångsidig förtrogenhet med olika branscher.

Läs mer om våra utbildningar

Kortutbildningar

Arbetssäkerhetskortet har utvecklats för utveckling av arbetarskyddet på gemensamma arbetsplatser. Kortet för välbefinnande i arbetet ger tydliga instruktioner och verktyg för utveckling av välbefinnandet på arbetsplatsen.